Učenci 3. a in 3. b razreda tudi letošnje šolsko leto sodelujejo v projektu Naša mala knjižnica. Projekt je namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur.  

V projektu potekajo različne aktivnosti, med drugim tudi aktivnost izmenjave literarnega junaka. Mentorji z učenci izdelajo lutko in jo izmenjajo z eno izmed slovenskih sodelujočih šol. Vsak otrok lahko lutko za nekaj dni odnese domov in v zvezek, ki lutko spremlja, napiše in nariše ali prilepi fotografijo o tem, kaj vse sta skupaj doživela. 

Literarno junakinjo Mino HB bodo učenci izmenjali z Osnovno šolo Šempas iz Nove Gorice. Mina HB naše šole je že nared in na poti na omenjeno šolo. Z lutko potuje tudi zvezek in nekaj knjig za branje. Učenci so v zvezek zapisali informacije o šoli, razredu in priložili zloženko občine Dornava. Kmalu pričakujejo lutko OŠ Šempas, ki bo spoznala učence ter si z njihovo pomočjo ogledala občino in morda tudi druge slovenske kraje.