Vaškemu odboru Dornava se iz srca zahvaljujemo za donirane igrače in igrala!