This image has an empty alt attribute; its file name is interesne3-1.jpg

TABELA INTERESNIH DEJAVNOSTI

Obseg interesnih dejavnosti:

–     28 ur tedensko/ 980 ur v šol. letu za vse interesne dejavnosti,

Število vseh ur ID vključuje tudi 3 ure ID, ki so opredeljene v obvezi posameznih učiteljev, 6 ur OPZ in MPZ ter 8 ur ID, ki so sistemizirane v projektu RaP.

Dejavnost Mentor
1.– 4. razred
Folklora Mateja ČEH
OPZ Metka ZAGORŠEK
101 igra Doroteja DRAŠKOVIČ
Plesne delavnice Doroteja DRAŠKOVIČ
Pasavček Simona PERŠA
5.–9. razred
Folklora Mateja ČEH
MPZ Metka ZAGORŠEK
Mladi člani RK  
Varnost v prometu Klavdija MAJCEN
Bralna značka Valerija LENART
Plesne aktivnosti Doroteja DRAŠKOVIČ
   
Pohodništvo Suzana KOKOL SKAZA
Vesela šola Nada MLINARIČ GREGOREC
Čebelarski krožek Bogdan ZELENKO
Vezenje Suzana CMREKAR
Geografsko zgodovinski krožek dr. Aleš MARĐETKO

Programi interesnih dejavnosti so zapisani v letni pripravi učiteljev ali mentorjev. Mentorji o izvajanju dejavnosti vodijo ustrezno dokumentacijo, ki jo ob koncu šolskega leta oddajo ravnatelju.