Vzgojiteljica kombiniranega oddelka: Nina Medved
Pomočnica vzgojiteljice kombiniranega oddelka: Nataša Janžekovič