NARAVOSLOVNI DNEVI 2021/22

Razred Čas Vsebina Cilji Organizator

Predvideni

stroški

1.

2., 3., 4., 5.,

6. in 8. razred

September 2021 Ekskurzije

Spoznajo značilnosti posameznih delov

Slovenije

Razredniki

Avtobusni prevozi

in vstopnine

2. 7.a razred 27. september 2021 Šola v naravi- morje

–  spoznajo morje, kot naravni ekosistem,

–  spoznajo morsko floro in favno ,

–  spoznajo Sečoveljske soline, Piran, luko Koper in Izolo

–  se urijo v natančnem opazovanju in reševanju učnih listov

Izvajalci letne šole v naravi /
3. 9.a,b razred 12.oktober 2021

Ekskurzija-

Ljubljana

spoznajo Ljubljano kot glavno mesto, ter

njene znamenitosti

Razrednika

Avtobusni prevoz

in vstopnine

2. 8.a,b razred December, Januar 2022 Zimska šola v naravi

-se učijo tehnike smučanja in spoznavajo ekosisteme v višjih legah

-se urijo v natančnem opazovanju in reševanju učnih listov

Izvajalci zimske šole v naravi /
4. 6.a,b razred Februar 2022 Prehrana

-spoznajo pomen prehrane za zdrav način Življenja

-pripravijo zdrav obrok

Sabina Zorko in Mitja Pintarič /

 

5.

4. a April, Maj 2022 Tabor

-razvijanje sposobnosti opazovanja, razumevanja, poglabljanja znanja in izkušenj,

-razvijanje sposobnosti orientacije v naravi,

– navajanje na uporabo karte in pridobivanje učnih izkušenj pri uporabi različnih terenskih metod dela

Nada                Mlinarič Gregorec Avtobusni prevoz/ bivanje
6. 1 – 9. razred 4. maj 2022 Žgečeva učna pot

-spoznajo posamezne točke poti in njene značilnosti

–  spoznajo okolico Dornave

–  se urijo v natančnem opazovanju in reševanju učnih listov

Aleš Marđetko in izvajalci posameznih postaj učne poti /
7.

5. in 6.a,b

razredi

Junij 2022

Šola v

naravi-morje

–  spoznajo morje, kot naravni ekosistem,

–  spoznajo morsko floro in favno ,

Izvajalci letne

šole v naravi

/

 

–  spoznajo Sečoveljske soline, Piran, luko Koper in Izolo

–  se urijo v natančnem opazovanju in reševanju učnih listov

8. 1- 9. razreda 14. junij 2022

Zaključne

ekskurzije

Spoznajo značilnosti posameznih delov

Slovenije

Razredniki

Avtobusni

prevoz/vstopnine

 

V primeru neizvedenih letnih, zimskih šol v naravi ter ekskurzij:

november 2021 9. razred Varna spolnost

14. – 18. februar 2022

(v tem tednu)

8. razred ARS VITA
junij 2022 7. razred Kajenje in posledice
Junij 2022 5 in 6. razredi Vzgoja za zdravje-medicinska sestra ZD Ptuj