Zapisniki sestankov za šolsko leto 2019/20:
1. seja Sveta staršev- 3. 10. 2019

 

Zapisniki sestankov za šolsko leto 2018/19:
1. seja Sveta staršev- 4. 10. 2018

2. seja Sveta staršev – 5. 2. 2019

3. seja Sveta staršev – 15. 4. 2019

4. seja Sveta staršev – 11. 6. 2019

Zapisniki sestankov za šolsko leto 2017/18:

1. seja Sveta staršev-  12. 10. 2017
2. seja Sveta staršev- 6. 3. 2018
3. seja Sveta staršev- 13. 6. 2018

 

Poslovnik o delu Sveta staršev

 

Člani Sveta staršev- SEZNAM