Vzgojiteljica prvega starostnega obdobja: Bernarda Cigula
Pomočnica vzgojiteljice prvega starostnega obdobja: Nika Kolenič