V šolskem letu 2021/2022, smo v sklopu projekta Simbioza Skupnost in Simbioza Giba izvedli veliko skupnih ur druženja, ko so se starejši učenci iz 8.a in 8. b razreda, družili z mlajšimi učenci iz 1. a in 1. b ter z učenci podaljšanega bivanja.

Starejši so mlajšim pomagali pri domačih nalogah, pri branju krajših besedil, se z njimi igrali in družili v naravi. V sklopu Simbioza Gibe smo nekaj ur porabili za gibanje v naravi, za sprehode in razgibavanje v razredu.

Čas, ki so ga preživeli skupaj, je bil predvsem za mlajše učence zelo dragocen. Spomini, ki se ustvarijo v šoli še na kakšen drug način, so zelo dobrodošli in trudili se jih bomo ustvarjati še naprej.

Vsekakor je v učiteljskem poklicu najbolj prijetno opazovati nasmejane in zadovoljne obraze učencev.

Mentorica Romana Gabrovec

SIMBIOZA SKUPNOST je mreža organizacij in posameznikov, ki v lokalnih skupnostih preko različnih aktivnosti spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje.

Projekt Simbioza Skupnost je nadgradnja projekta Simbioza Šola (2014-2020), ki je v mrežo vključeval osnovne in srednje šole.

Simbioza med generacijami – sožitje med generacijami, ki izhaja iz dejavnega sodelovanja, komunikacije in partnerskega odnosa med generacijami – je ključen gradnik trajnostnega družbenega razvoja, ki ga ne smemo in ne moremo več prepuščati naključju. Razvijanje in promoviranje medgeneracijskega sodelovanja vodi k uspešnosti ne le v ekonomskem smislu pač pa predvsem v medčloveških odnosih in oblikovanju novih družbenih vrednot.