This image has an empty alt attribute; its file name is school-kids-clip-art-png-1-300x185-1.png

Za učence 1. razreda šola organizira jutranje varstvo- v času od 6.15 do 8.15. Starši otrok od drugega do četrtega razreda lahko z vlogo zaprosijo za možnost jutranjega varstva. To obliko jutranjega varstva starši plačajo.