Spoštovani starši/zakoniti zastopniki!


Prosimo vas, da nam posredujete odločbe NIJZ-a, če je bil vaš otrok v karanteni oziroma, če je bil v izolaciji, nam dostavite pozitiven izvid oz. potrdilo zdravnika, iz katerega je razvidno od kdaj do kdaj je bil otrok v izolaciji.

Dokazila potrebujemo pri obračunu oskrbnin, saj so starši za dneve odsotnosti otroka zaradi karantene oziroma izolacije otroka oproščeni plačila vrtca.

Dokazila dostavite pravočasno najpozneje do zadnjega dne v mesecu. Potrdila pošljete po e- pošti na naslov  o-fzdornava.mb@os-dornava.si

Obrazec za pridobitev potrdila o karanteni na domu najdete na portalu eUprave. 


Spoštovani starši!

Vsi, ki imate tehnične težave pri pridobivanju izjave na portalu eUprava, predlagamo, da za pomoč zaprosite IT podporo eUprave:  ekc@gov.si, telefon 080 2002 (pon. do pet. 8:00 – 22.00).

Spoštovani starši/zakoniti zastopniki!

Tudi na naši šoli imamo prve okužbe s COVID19.

Prosim vse, da skupaj maksimalno pazimo drug drugega in upoštevamo predpisane ukrepe.

HVALA!

Iztok Hrastar

Spoštovani!

Obvestilo o menjavi transakcijskega računa OŠ dr. Franja Žgeča Dornava

Spoštovani starši/zakoniti zastopniki!

Objavljamo čakalno listo otrok, ki niso bili sprejeti v Vrtec Dornava.

Čakalna lista

Spoštovani starši/zakoniti zastopniki!

Na spodnji povezavi se nahajajo:

Posodobljena pravila ravnanja v Vrtcu Dornava…

Spoštovani starši!

Vse informacije glede ukrepov KORONAVIRUSA za šolo in vrtec najdete na uvodni strani šole in vrtca:

http://www.os-dornava.si/


ENOTA VRTEC Dornava 136/b, 2252 Dornava
Telefon: 02 754 00 60
Mobilna številka: 051633824
Vodja vrtca: Karmen Ciglar

Svetovalna služba: mag. Tanja Horvat Baum
telefon: 02 621 2882

V tem šolskem letu deluje v vrtcu pet oddelkov celodnevne vzgoje in varstva. Vrtec je odprt od 5.30 do 16.30 ure.

DNEVNI RED:

5:30 do 8:00 – Prihod otrok v vrtec

8:00 do 9:00 – Priprava na zajtrk in zajtrk

9:00 do 10:30 – Načrtovane dejavnosti in bivanje na prostem ali usmerjena igra

10:30 do 12:00 – Priprava na kosilo in kosilo

12:00 do 13:30 – Počitek otrok

13:30 do 16:30 – Prosta igra in druženje z otroki ostalih skupin

Organizacija

Ravnatelj: Iztok HRASTAR prof. RP
Vodja vrtca: Karmen Ciglar

Svetovalna delavka: mag. Tanja HORVAT BAUM


BIBE

Vzgojiteljica prvega starostnega obdobja: Bronja FORSTNERIČ
Pomočnica vzgojiteljice prvega starostnega obdobja: Janja ŠUMAN

BALONČKI
Vzgojiteljica prvega starostnega obdobja: Karmen CIGLAR
Pomočnica vzgojiteljice prvega starostnega obdobja: Bernarda CIGULA

ZAJČKI
Vzgojiteljica drugega starostnega obdobja: Dragica JURGEC

Pomočnica vzgojiteljice kombiniranega oddelka:  Sandra SORČIČ

SONČKI
Vzgojiteljica drugega starostnega obdobja: Nina MEDVED
Pomočnica vzgojiteljice drugega starostnega obdobja: Janja KOKOL

PIKAPOLONICE

Vzgojiteljica drugega starostnega obdobja: Janja ČUŠ KODRIČ
Pomočnica vzgojiteljice drugega starostnega obdobja: Nataša JANŽEKOVIČ
Pomočnica vzgojiteljice drugega starostnega obdobja: Verica RUS

Kadrovska struktura v posameznih skupinah se občasno spreminja, glede na trenutno odsotnost zaposlenih( bolniški staleži,…).


Tajnica: Mira VESENJAK
Računovodkinja: Špela GOLOB

Organizatorica prehrane: Maja Bokan
Hišnik: Bogdan ZELENKO

Kuharica: Silva PETEK

Kuhinjska pomočnica/perica: Klavdija ŠMIGOC

Snažilka: Andreja CMOK


Odsotnost otroka lahko sporočite tudi preko elektronske pošte, in sicer vsak delovni dan do 8.30 v zavihku: Pišite nam in izberite odjave- vrtec.