Vzgojiteljica prvega starostnega obdobja: Karmen Ciglar
Pomočnica vzgojiteljice prvega starostnega obdobja: Janja Kokol