zaj2018

Tradicionalni slovenski zajtrk 2018

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk smo tudi  letos izpeljali na šoli  v petek, 16. novembra 2018. Cilj projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo se mladino in širšo javnost o pomenu lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, o pomenu kmetijske dejavnosti za širše okolje in o pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in širšega okoljskega pomena. Zajtrkovali smo slovensko hrano:

– črni kruh –  Kmečka pekarna,

– mleko, maslo –  Izbrana kakovost LM,

– jabolko –  Sadjarstvo Lovrec,

– Šolski med, ki so ga pridelale čebele pod nadzorom učencev in mentorja šolskega čebelarskega krožka in med, ki nam ga je doniral g. Robert Marin – Čebelarstvo Marin iz Polenšaka.

Slovenski zajtrk smo obogatili tudi s prireditvijo in razstavo. Učenci Žiga Vrabl, Aljaž Obran, Jan Sirc in Nejc Žvegla so na harmonike zaigrali pesem Čebelar, avtorja Lojzeta Slaka.

G. Stanko Veršič predsednik čebelarskega društva Dornava je učencem predstavil pomen medu v prehrani,  zakaj so čebele pomembne, spregovoril o ogroženosti čebel in kaj lahko naredimo za njihovo ohranjanje ter o Svetovnem dnevu čebel, ki so ga na slovenski predlog razglasili Združeni narodi v upanju, da se zaščiti opraševalko, od katere je odvisna tretjina svetovne pridelave hrane. Mentor šolskega čebelarskega krožka g. Bogdan Zelenko je učencem predstavil delo čebelarja, šolskega čebelarskega krožka, razstavljeno opremo in izdelke.

Zapisala: Zlatka Prelog