Vzgojiteljica prvega starostnega obdobja: Bronja Forstnerič
Pomočnica vzgojiteljice prvega starostnega obdobja: Sandra Sorčič