UČENJE NA DOMU

You are here: ZačetekVrtec
 
Spoštovani starši vrteških otrok!
 
 
Za vas pa je sodelavka Tanja pripravila tudi UČILNICO. Vstopite vanjo, saj lahko izstopite iz nje kadar koli želite!

  

Ostanimo doma, ker s tem  prispevamo k našemu zdravju, zdravju naših bodočih vnukov in tako pomagajmo vsem, ki v teh časih skrbijo za nas in nam zagotavljajo svetlo prihodnost.


Spoštovani starši!

Vse informacije glede ukrepov KORONAVIRUSA za šolo in vrtec najdete na uvodni strani šole in vrtca:

http://www.os-dornava.si/index.php/sl/


 

ENOTA VRTEC Dornava 136/b, 2252 Dornava
Telefon: 02 754 00 60
Mobilna številka: 051633824
Pomočnica ravnatelja: mag. Tanja Horvat Baum

Svetovalna služba: mag. Tanja Horvat Baum
telefon: 02 621 2882

V tem šolskem letu deluje v vrtcu šest oddelkov celodnevne vzgoje in varstva. Vrtec je odprt od 5.30 do 16.30 ure.

DNEVNI RED:
5.30 – 7.45  Sprejem otrok in igranje po želji
7.45 – 8.00 Priprava na zajtrk
8.00 – 8.30 Zajtrk
8.30 – 11.00 Usmerjene aktivnosti v igralnici ali na prostem
11.00 – 11.15 Priprava na kosilo
11.15 – 11.45 Kosilo
11.45 – 14.00 Aktiven ali pasiven počitek
14.00 – 14.30 Malica
14.30 – 16.30 Igranje po želji, odhod domov

Organizacija

Ravnatelj: Iztok HRASTAR prof. RP
Pomočnica ravnatelja: mag. TANJA HORVAT BAUM
Svetovalna delavka: mag. Tanja HORVAT BAUM
----------------------------------------

BIBE

Vzgojiteljica prvega starostnega obdobja: Ana GRACER
Pomočnica vzgojiteljice prvega starostnega obdobja: Bernarda CIGULA


BALONČKI
Vzgojiteljica prvega starostnega obdobja: 
Bronja FORSTNERIČ
Pomočnica vzgojiteljice prvega starostnega obdobja:
 Nataša JANŽEKOVIČ

ZAJČKI
Vzgojiteljica kombiniranega oddelka: 
Karmen CIGLAR

Pomočnica vzgojiteljice kombiniranega oddelka:  Nina MEDVED

 

SONČKI
Vzgojiteljica drugega starostnega obdobja: Dragica JURGEC
Pomočnica vzgojiteljice drugega starostnega obdobja: Janja KOKOL

PIKAPOLONICE

Vzgojiteljica kombiniranega oddelka: Janja ČUŠ KODRIČ
Pomočnica vzgojiteljice kombiniranega oddelka: Sandra SORČIČ

LUNICE
Vzgojiteljica drugega starostnega obdobja: Olga IVANČIČ
Pomočnica vzgojiteljice drugega starostnega obdobja: Verica RUS
Pomočnica vzgojiteljice drugega starostnega obdobja: Vlasta PEŠL

Kadrovska struktura v posameznih skupinah se občasno spreminja, glede na trenutno odsotnost zaposlenih( bolniški staleži,...).

-------------------------------------------------
Tajnica: Mira VESENJAK
Računovodkinja: Majda BROMŠE
Organizatorica prehrane: Zlatka PRELOG
Hišnik: Bogdan ZELENKO
Snažilka: Andreja CMOK
------------------------------------------------------
 
Odsotnost otroka lahko sporočite tudi preko elektronske pošte, in sicer vsak delovni dan do 8.30 v zavihku: Pišite nam in izberite odjave- vrtec.
 

OŠ dr. Franja Žgeča Dornava

Dornava 136/a, 2252 Dornava

Telefon: +386 2 754 00 60,

Mobilni telefon: 031 741 330 

Ravnatelj:  Iztok Hrastar, profesor razrednega pouka

ENOTA VRTEC Dornava 136/b, 2252 Dornava.
Telefon: 02 754 00 60.
Mobilni telefon: 031 741 330
Pomočnica ravnatelja: mag. Tanja Horvat Baum

Free business joomla templates